Egzamin maturalny

maj 2021 r.

23.12.2020

Drodzy Słuchacze,

z dniem 22 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Główne kwestie, które zawiera ww. rozporządzenie, to zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jako warunku zdania egzaminu maturalnego, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w  części pisemnej.

Nie później, niż do 7 lutego 2021 r. mają Państwo możliwość wprowadzenia zmian w złożonej już deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Absolwenci naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak", którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali  egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo nie przystąpili do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony, w 2021 r. mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości, pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do części ustnej egzaminu.

 

Załączniki:

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

  2. Prezentacja – wymagania na egzaminie maturalnym.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.